Modele test bilingv engleza

SUBIECTE ȘI BAREME LIMBA ENGLEZĂ-ADMISERE BILINGV 2016 recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine se realizează de către Comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasele a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, comisie constituită la Decker unității de învățământ…]] > În cursul Zilei de 16 mai 2016, s-a transmission către școli, PE FTP, o adresă (Nr. 3357/16.05.2016) ce cuprinde precizări În legătură cu modalitatea de recunoaşterea şi echivalarea a rezultatelor obţinute de către elevii DIN clasa a VIII-a la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice. Toate precizările privind Modul în Care se poate face recunoașterea şi echivalarea, precum și modelul de Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiserea în clasele a IX-a cu Program bilingv de établir a unei limbi moderne de circulație internațională, modelul de înregistrare a rezultatelor finale obținute în urma recunoașterii și echivalării, precum și Anexa Nr. 1 la O.M.E.N.C.Ș. Nr. 5905 DIN 29.11.2016, cuprinzând Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, soin pot fi abuzuri și echivalate cu Proba de Coruptia a competențelor lingvistice Într-o limbă de circulație internațională studiată PE parcursul învăţământului liceal, DIN cadrul examenului de baccalauréat au fost transmise unităților școlare prin adresa ișj Suceava Nr. 3761 DIN 08.05.2017. Această adresă și toate documentele énumérer mai sus se află și pe site-ul profesorilor de limbi moderne http://lang-Platform.eu/Suceava/..

Les commentaires sont fermés.